top of page

No Collections Here

Sort your projects into collections. Click on "Manage Collections" to get started

PORTFOLIO PROSJEKTER

Velkommen til min online portefølje.
Her vises et utvalg av mine arbeider som interiørarkitekt
gjennom de siste 10 årene, utført som ansatt
hos Metropolis arkitektur & design as (2012-2017)
og freelance for Pil interiørarkitektur & design as (2017-2023).

Jeg er fleksibel og kan jobbe både timebasert, prosjektbasert
eller som fast freelance. Ta gjerne kontakt for CV og
detaljert prosjektinfo: iren.iadesignstudio@gmail.com

bottom of page